| |

Struktur Organisasi SD Kristen Petra 9
Tahun Ajaran 2020-2021

 Struktur Organisasi

 

Kepala Sekolah  : Jeane Indriati Tanoko, S.Pd., M.M
Wakil kepala sekolah: : 1. Wahju Kurniawati Effendi, S.Pd, M.Psi.
     2. Devinta Ria Kusuma, S.Pd.
Guru Kelas:    
Guru Kelas IA  : Nanik Andayani, S.Pd
Guru Kelas IB : Desy Christine Sinurat, S.Pd.
Guru Kelas IC : Ester Haryati, S.Psi
Guru Kelas IIA : Hanna Sri Rahayu, S.Pd.
Guru Kelas IIB : Johana Ermina Setyaningtyas, S.Pd
Guru Kelas IIC : Triningsih, S.Th.
Guru Kelas IID : Marija Da Silva, S.Pd.                       
Guru Kelas IIIA : Endah Poedjirahaju, S.Pd.
Guru Kelas IIIB : Mayang Puspita Krisyuninda, S.Si.
Guru Kelas IIIC : Theresia Trismiati, S.Pd.
Guru Kelas IVA : Eka Hariati,S.Pd
Guru Kelas IVB : Bernandito Prihanda Ngongo, S.Pd
Guru Kelas IVC : Bhernadetta Rini S., S.Pd.
Guru Kelas VA : Terecia Puji Wulandari Hadi, S.Si
Guru Kelas VB : Hermin Dwi Laksmiana, S.Pd.
Guru Kelas VC : Dahlia Talebong, S.Pd.
Guru Kelas VIA : Maria Veronica Fera K.N., S.Pd.
Guru Kelas VIB : Yulia Susyuliati, S.Pd.
Guru Kelas VIC : Dwie Setiowati, S.P.d
     
Guru Bidang Studi:    
Guru PAK    
Kelas I dan III : Emmy Susanti, S.Th.
Kelas II dan V : Adi  Windarto, S.Th.
Kelas IV dan VI : Sadmoko
     
Guru BK:     
Kelas IIA, IIB, IIC, IID : Ratri Ebri Ambarsari
Kelas IA, IB, IC + IIIB, IIIC : Tika Anjar Pamungkas, S.Pd.,M.Si.
Kelas VIA, VIB, VIC + VA,VB : Silverius Yudo Ardianto, S.Pd
Kelas IVA, IVB, IV + IIIA, IIIB : Agatha Kriswiharsi S., Dra.
     
Guru Bahasa Inggris:    
Kelas IA, IB, IC + IVA : Maria Yusnita, S.S. 
Kelas VA, VB, VC + IVB : Anita Dwi Indriati, S.S., M.Psi
Kelas III : Bayu Setya Permana, S.Pd.
Kelas II : Natasya Florency, S.Pd.
Kelas VIA, VIB, VIC + IVC : Kurnia Dewi, S.S., M.M.
     
Guru PJOK:    
Kelas I, IV, VI : Yulian Argiyantama, S.Pd
Kelas II, III, V : Zakarias Metboki, S.Pd.
     
Guru Bahasa Mandarin:    
Kelas I-V : Nila Hayuningtyas
Kelas VI  : Merlin Cindiawati
     
Guru Kesenian:     
Seni Musik Kelas I-VI : Yoha Prismanatan, S.Pd.
Seni Tari : Valerie
Seni Tari : Indah
     
Guru Bantu:     
Kelas I-III : Bica Aryheita, S.Pd
Kelas IV-VI : Amanda Cicilia, S.Pd
boost the values reap the success